Nytt

I takt med at terrororganisasjoner får økte ressurser – ISIS anslås å ha milliarder til rådighet – får de evne til å utvikle høyteknologi som gjør at bomber ikke blir oppdaget i kontroller.

Amerikanske myndigheter frykter at batterier i alt fra smarttelefoner til Ipads og datamaskiner, kan byttes ut med sprengstoff. Derfor er nye krav på trappene om at passasjerene må skru på apparatene og vise at de fungerer. Det sier seg selv at dette vil forsinke sikkerhetskontrollene. Hva skjer med de som har glemt å lade apparatene før de drar til flyplassen? På BBC igår visste ikke programlederne hva konsekvensene kunne bli, men man fikk forståelse av at det kunne bety at man ikke fikk boarde.

«Air passengers are facing extra delays at departure gates across the UK as security staff carry out heightened checks amid fears that Islamist groups are working on an undetectable ‘stealth bomb’ which could bring down an airliner. …

It is feared Islamist groups may be putting together a ‘non-metallic’ device, which could potentially be surgically-implanted inside a terrorist’s body and be almost invisible to current security checks.

Concerns are growing over the ‘new generation bombs’ – possibly being developed by Syrian and Yemeni terrorists – which could slip past conventional detectors and may already have been tested by militants in war-torn Syria.

ABC News today quoted a US defence insider as saying the new threat is ‘different and more disturbing’ than attempted terror attacks in the past.»

For terrorgrupper har det gått prestisje i å bryte gjennom amerikanske sikkerhetstiltak og vise at USA ikke er uovervinnelig.