Kort

Innvandrerkvinner bruker mindre prevensjon. Fakhra Salimi, leder av MIRA-senteret, tror det skyldes språkbarrieren. Ja, for det kan vel ikke være andre årsaker – eller? Aftenposten

Les også

Les også