Kort

Antall tvangsekteskap øker, og det er kun de tvangs­giftende miljøene selv som kan snu trenden, ifølge erfaren politimann. Aftenposten

Les også

Les også