Kort

I 2013 innvandret det 75 789 personer til Norge. Dette oversteg antall fødte som var 58 995. Innvandrerne utgjør en hel by på størrelse med Kristiansand. (Eller Tromsø og Harstad for de nordpå). Hvert år. VG

Les også

Les også