Kort

Foreløpige resultater fra Nederland: Wilders’ Frihetsparti vinner 4 av 26 EU-mandater, kristeligdemokratene 5. Reuters

Les også

Les også