Kort

Frihetspartiet ikke størst, men øker mest. Opp 7,8 prosentpoeng til 20,5 % (ifølge valgdagsmåling). Die Presse

Les også

Les også