Kort

sa Prince Charles under et besøk i Canada. Han snakket med en kvinne som overlevde Holocaust. «And now Putin is doing just about the same as Hitler», sa han og refererte til Ukraina.  Daily Mail

Denne saken blåser opp til diplomatisk storm.  The Telegraph The Guardian