Kort

Det er riktig at muslimske innvandrere utgjør en relativt liten gruppe, men vi må ikke lukke øynene for utfordringene knyttet til integrering. Minerva

Les også

Les også