Kort

Vil starte i barnehagen og la temaet «gjennomsyre alle fag» for å utrydde enhver tvil om menneskets ansvar. Dagsavisen

Les også

Les også