Kort

Lars Akerhaug viser at det er mulig å si seg uenig med Christian Tybring-Gjedde uten å være ufordragelig. Minerva

Les også

Les også