Kort

Vi kan ikke forby folk å ta valg som segregerer dem. Minerva

Les også

Les også