Kort

Siden år 2000 er 6000 innvandrerbarn flyttet ut av landet fordi foreldre vil lære dem sin kultur, religion og språk. VG

Les også

Les også