Kort

når det offentlige må betale private for å grave i offentlig informasjon om økonomisk kriminalitet. Aftenposten