Kort

«I timen så sitter jo de fleste og ser på Facebook og sånne ting.» «Vi sitter mye og spiller i timene.»
Dagbladet