Barns læring avhenger av lærerens kompetanse og kommunikasjon, ikke pensum, ressurser, klasse- eller skolestørrelse.
NRK Rogaland

Les også