På P2s nyhetsmorgen innprentes lytterne tre ganger i løpet av tre kvarter at flertallet her i landet heller vil ha Jens enn Erna som statsminister. Og Manifest har gjort rede for at perspektivmeldingen og Brochmann-utvalget bare har misforstått.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-
-