Problemet med å rapportere fra Egypt er at de to partene har totalt forskjellige narrativer. Versjonene til Brorskapet og deres motstandere lar seg ikke forene. Vestlige medier tar en lettvint utvei når de konsentrerer seg om tapstallene og tar det som bevis på hvem som begynte og hvem som er skyldig. Egyptere vet at så […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.