Barack Obama avsto fra å kommentere frikjennelsen av George Zimmerman. Men hans justisminister brukte saken for hva den var verdt under NAACPs årsmøte. Holder snakket som en politiker i valgkamp, ikke som den øverste politiske ansvarlige for justissaker.

Bryan Preston i pajamasmedia.com:

 

Attorney General Eric Holder addressed the NAACP’s annual convention this afternoon. The nation’s top law enforcement official could not resist addressing the not-guilty verdict in the trial of George Zimmerman. He also could not resist addressing “stand your ground” laws, despite the hard and immutable fact that such laws had no bearing on Zimmerman’s defense. Zimmerman claimed ordinary self-defense, and prosecution witness John Good probably locked the case up for him when he testified that he saw Martin sitting on top of Zimmerman that night pummeling him in a “ground and pound.” That testimony provided evidence that Zimmerman had no retreat available to him, and was not standing any ground at all. The ground was being used as a weapon against him.

The money quote from Holder’s speech will undoubtedly be this one: “We must stand our ground to ensure that our laws reduce violence and take a hard look at laws that contribute to more violence than they prevent.” He suggested that even ordinary self-defense and “gun violence” are the same thing in his eyes.

When Holder spoke the first phrase — “we must stand our ground” — he emphasized the “our” and the NAACP crowd erupted in applause. Also background music, for some reason.

In assaulting “stand your ground,” Holder lied directly to his audience, pandering to their rage at the verdict. He also hinted that the federal government will now bring its weight down on George Zimmerman. The show trial must, and will, go on.

CNN er blant stasjonene som mener dommen var feil og forsøker å bevise det. Når en av jurymedlemmene står frem, forsøker CNN å få det til at hun er fordomsfull på grunn av sin hvite bakgrunn. Det  forkjemperne for et annet utfall ikke ser er at de heller mer og mer mot en rasistisk argumentasjon: de mener at hvite ikke kan dømme riktig i en sak der en svart ungdom er et offer.

Men dommen sier intet om rase eller etnisk gruppe. Det er de som vil ha omkamp som må bruke dette kortet og de får det til å høres ut som at en svart mann ikke kan vente seg rettferdighet. Det er et farlig kort å spille.

 

The juror told CNN’s Anderson Cooper that Zimmerman was «a man whose heart was in the right place,» but he went too far and did not use good judgment. She also said she thought Trayvon threw the first punch and attacked Zimmerman — and that Zimmerman had the right to shoot the teen. The juror’s statements illustrate her empathy for Zimmerman and her emotional and demographic disconnect with Trayvon, the experts said.

CNN trekker frem hennes bakgrunn og har intervjuet eksperter som har vurdert hennes vurderinger.  Der man tidligere ville bli kreditert for å være gift med en med høyt kvalifisert yrkesbakgrunn  og selv ha en management-stilling, blir dette i dag utlagt som at man ikke er i stand til å forstå andre, spesielt kan ikke hvite forstå svarte. Rase trumfer klasse.

«She (Juror B-37) was more empathic to the living than the dead,» said Susan Constantine, a jury consultant and body language expert who attended Zimmerman’s trial regularly. «The state really needed to work with her. I would have done almost a memorial about Trayvon Martin. I would have shown these are the things he’s not going to be able to do: He’ll never have a family or he’ll never see his graduation.»

….

Juror B-37 is a middle-aged white woman who is the daughter of an Air Force captain and has been married to a space industry attorney for 20 years. She has two children in their 20s, and works in a management position.

Gjorde en feil

Zimmerman gjorde en feil, han gikk ut av bilen. Men det var ikke det han skulle stå til ansvar for. Det var om han skjøt i nødverge eller om det var drap.

Alle amerikanske stater tillater nødverge. Men motstanderne av dommen påstår at han påberopte seg stand-your-ground-bestemmelsene i Florida. Men de var aldri oppe under rettssaken og aktoratet påberopte seg dem aldri. Likevel skriver pressen som om de gjorde det.

Alle situasjoner der hvite blir bedt om  vurdere svarte eller andre minoriteter er fulle av farer. Ett vitne het Rachel Jeantel (19). Hun snakket med Trayvon rett før han døde, og var et viktig vitne. Men rotet til sin forklaring og ble grepet i flere løgner. Likevel trekker en professor inn at demografi spilte en rolle. Les: rase.

 

«She (Jeantel) just didn’t want to be there, and she was embarrassed by being there, because of her education and her communication skills, that she just wasn’t a good witness,» the juror said.

Jules Epstein, a law professor at Widener University School of Law in Wilmington, Del., said those comments show demographic differences may have been important.

«The juror’s comments about Rachel Jeantel typecast her as an inarticulate person,» Epstein said. «This juror’s comments show where the issue of race and racial perceptions may have come into play.»

Jeantel, who is black, speaks three languages, Haitian Creole, Spanish and English. Constantine said those facts showed she was a bright young woman who was «profiled» by Juror B-37.

Florida criminal defense attorney Randy Reep, however, had a different take.

«The state does not have professional witnesses — they take them as they get them,» Reep said. «She (Jeantel) hurt the state. She was disagreeable, a self-professed liar, and what we learned now was that she was hard to understand based on idioms she used.»

 

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/07/16/zimmerman-trayvon-juror-b37/2521529/