En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at uføretrygd går i arv. Jo lenger barn bor hjemme med en uføretrygdet forelder, jo mer øker sannsynligheten for at barnet selv blir trygdemottaker.

– Sannsynligheten for å bli ufør ser ut til å være påvirket av sosiale normer som etableres i familiene, sier Øyvind Nilsen, professor ved Norges Handelshøyskole. Sammen med professorene Espen Bratberg og Kjell Vaage står han bak den omfattende studien som har undersøkt et utvalg bestående av 258.000 far- og barn-par og 289.000 mor-og-barn par.

Sannsynligheten for å bli uføretrygdet før man fyller 40 er ellers tre prosent for gutter og fem prosent for jenter. For barn av uføretrygdede øker imidlertid med hhv. 29 pg 21 prosent. Barn som var under 15 år da en forelder ble uføretrygdet, har hele 6.5 større sjanse for selv å bli uføretrygdet sammenlignet med andre barn i samme alder.

Fastlege Jørgen Skavlan sier til Aftenposten at studien bekrefter tidligere forskning på dette området:

– Det finnes en smitteeffekt i bruk av velferdsytelser som synes å være koblet til holdninger, moral og etikk, sier han. Skavlan mener at få foreldre bevisst vil påvirke barna sine til å benytte seg av trygdesystemet, men at barna selv oppdager muligheten.

I forhold til andre land har Norge et høyt antall uføretrygdede, og nesten en av ti i arbeidsfør alder er idag uføretrygdet.

ABC Nyheter: Ny studie viser at uføretrygd går i arv