Kort

Flere er ofre for menneskehandel, og nye politistillinger er opprettet for å hanskes med problemet.
NRK Rogaland

Les også

Les også