Nytt

For første gang i historien noterer Spania over 6 millioner arbeidsledige, eller 27 % av den arbeidsføre befolkningen. Også i Frankrike stiger ledigheten.

Nærmere 240.000 mistet arbeidet i årets første kvartal.

At the end of the first quarter of the year, 27.16 per cent of the workforce was unemployed, an increase of 1.14 per cent compared to the previous quarter. A population in decline, notes El País «due to the departure of immigrants and the exodus of young people looking for employment opportunities in other countries.»

«Since the beginning of the crisis,» continues the newspaper, «Spain has an additional 4 million unemployed people. The unemployment level has increased by 20 per cent in five years».

I 2 millioner husholdninger av i alt 17 millioner er det ingen overhodet som har inntektsgivende arbeid. Krisen i Spania, Portugal og Hellas har gått over i noe annet enn en vanlig økonomisk nedgang. Depresjon er et riktigere ord, og fallet nedover ser ut til å fortsette.

At Frankrike ser ut til å ha kommet inn i samme nedadgående spiral er med å understreke at dette er en krise for de latinsktalende landene.

France also reported record unemployment figures on Thursday, with the number of jobseekers without any work rising for the 23rd month to 3.2m in March, surpassing a previous peak in 1997. The total including all those seeking full-time work rose to 4.7m.

http://www.ft.com/cms/s/0/e5826fc2-ad7e-11e2-a2c7-00144feabdc0.html

http://www.presseurop.eu/en/content/cartoon/3722521-grim-record