Document har vært nede en kort periode tre dager på rad. Serviceleverandør domeneshop melder at det er målrettede angrep mot deres servere som er grunnen.

Det er altså ikke document.no direkte som er angrepet. Hvem eller hva de som angriper ønsker å ramme blir spekulasjon. Hvis målet er document vil jo angrepet gå via domeneshops servere uansett.

Såkalte dos-angrep er ikke hyggelige, og et brudd på alle regler for hvordan man oppfører seg på nett. Forhåpentligvis finner man også ut hvem som står bak og får luket dem ut, eller stengt dem ute.

Doomeneshop sier selv:

Vi har de siste par dagene opplevd målrettede overbelastningsangrep mot våre servere. Dette kan føre til at enkelte tjenester i perioder går tregt eller er helt utilgjengelige. Vi jobber nå aktivt med våre transit-leverandører for å filtrere bort uønsket trafikk, samt forhindre liknende angrep i fremtiden.