Feature

Utveksling mellom den svenske journalisten Stina Dabrowski og Margaret Thatcher. Dabrowski vil ha Thatcher til å innrømme at hun er nasjonalist og på linje med nasjonalsosialismen når hun hevder at britene var bedre under annen verdenskrig. Er ikke det overlegenhet? Men vi var bedre, svarer Thatcher, og sammenligningen er selvfølgelig Sveriges egen oppførsel. Men dette synes ikke å affisere Stina Dabrowski, som forsøker å få Thatcher til å si noe negativt om svenskene. Så dum er ikke Thatcher.