Nytt

Regjeringen i Danmark skal om kort tid legge frem en ny lov om etterretningstjenestenes adgang til å bekjempe terror. Justisminister Morten Bødskov (S) går i en artikkel i Politiken gjennom alle saker som har versert for domstolene. Det er mange.

De seneste år er vi blevet konfronteret med flere konkrete terrorsager, som klart og tydeligt viser, at der i Danmark og omverdenen findes mennesker med viljen og midlerne til at gennemføre terrorangreb.

I terrorsagen fra Vollsmose indledte PET overvågning af en gruppe mænd efter at have modtaget oplysninger fra en meddeler, der i øvrigt senere overgik til at fungere som civil agent. Tre personer blev af Højesteret i 2008 fundet skyldige i at forberede en eller flere bomber til brug for en terrorhandling et ukendt sted. Højesteret slog fast, at PET lovligt havde brugt en civil agent i Vollsmose-sagen, da PET havde levet op til de almindelige retsprincipper for brug af agenter. To af de dømte blev straffet med fængsel i 12 år, mens den tredje gerningsmand fik fem år. Dommen i Vollsmose-sagen indgår i en uhyggelig statistik. Allerede i 2007 blev en person idømt syv års fængsel for forsøg på terrorisme, i 2009 blev to mænd idømt 12 og otte års fængsel for terrorforsøg, og i 2011 blev bombemanden fra Hotel Jørgensen idømt en fængselsstraf på 12 år.

I år er der yderligere faldet dom i to alvorlige terrorsager. I maj blev manden, der forsøgte at dræbe Kurt Westergaard, straffet med fængsel i ti år, og i juni blev der afsagt dom i sagen om det planlagte terrorangreb mod Jyllands-Posten.

Sidstnævnte sag tager sit udspring tilbage i 2010. Blot få uger efter, at en bombesprængning på Hotel Jørgensen havde rystet os alle, stormede Aktionsstyrken en lejlighed i Herlev. Det var om formiddagen 29. september 2010. I lejligheden anholdt man tre mænd, som samme nat var ankommet fra Sverige. De tre var i besiddelse af bl.a. en maskinpistol og en pistol med tilhørende ammunition, to poser med i alt 200 kraftige plasticstrips, der kan anvendes som håndjern, samt 20.000 dollar i kontanter. Forud havde det svenske sikkerhedspoliti SÄPO og PET gennemført en omfattende efterforskning og overvågning af de mistænkte. PET vurderede, at mændene var i færd med at forberede et terrorangreb mod medarbejdere hos Jyllands-Posten i København, og at angrebet var nært forestående, da det blev afværget. De tre mænd og en medgerningsmand i Sverige blev alle idømt 12 års fængsel. Terrorsagerne viser, hvor langt visse mennesker er parat til at gå for at skade os som danske borgere.

Terrorisme er et grænseoverskridende fænomen. Et samarbejde med fremmede efterretningstjenester er derfor afgørende. Et aktuelt eksempel illustrerer dette tydeligt. Tilbage i 2009 blev to mænd efter et tæt samarbejde mellem PET og FBI anholdt i Chicago. De to mænd er mistænkt for at forberede omfattende terrorrelaterede angreb mod konkrete mål i Danmark, heriblandt Jyllands-Posten. De anholdte har i forbindelse med planlægningen været i tæt kontakt med personer fra de militante netværk Lashkar-e-Taiba (LeT), al-Qaeda og Harakat-ul-Jihad Islami (Huji). Det er imidlertid ikke mindst foruroligende, at den ene af de anholdte over for de amerikanske myndigheder har tilstået, at han deltog i planlægningen af terrorangrebene i 2008 i Mumbai, der kostede flere end 150 menneskeliv.

Men truslene kan også komme fra dansker som reiser ut og får opplæring i utlandet.

Der er flere eksempler på, at udenlandske terrorister forsøger at ramme Danmark, og vi må se i øjnene, at der kan komme nye tilfælde. Det kan dreje sig om enkeltpersoner, der kommer hertil på egen hånd, men PET har også indikationer på, at terrorgrupper i udlandet søger at sende terrorister til Danmark for at begå terrorangreb. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at terrorister også rejser fra Danmark til udlandet. En del personer, som er bosiddende i Danmark, er således rejst til konfliktzoner i primært Somalia og Pakistan for at modtage militant træning eller deltage i kamphandlinger mod bl.a. international militær tilstedeværelse og lokale myndigheder. PET vurderer eksempelvis, at mellem 25 og 40 personer med tilknytning til Danmark har modtaget træning eller deltaget i militante aktiviteter sammen med al-Shabaab i Somalia. Det er vigtigt, at vores efterretningstjenester holder skarpt øje med personer bosat i Danmark, som tager ophold i udenlandske træningslejre eller ligefrem deltager i kamphandlinger. Det skylder vi naturligvis verden uden for danske grænser, men også hensynet til Danmarks sikkerhed. De omtalte personer kan meget vel vende tilbage til Danmark og bruge deres færdigheder til at fortsætte med terrorrelaterede aktiviteter.

Terrortruslen er alvorlig