Nytt

Utenriksminister Espen Barth Eide advarer Israel  mot å gå inn i Gaza med bakkestyrker. Den goodwill Israel nå har p.g.a rakettregnet (uttrykket brukes kun om israelske bomber) vil raskt fordampe når omkostningene ved en bakkekrig begynner å melde seg, sier Barth Eide til Dagsnytt.

Men Barth Eide gir råd mens han sitter tørrskodd i Oslo. Skal hans råd veie må det ta utgangspunkt i den israelske regjerings forpliktelser overofor sin egen befolkning. Det er fundamentalt for alle betraktninger. Ikke PR og goodwill i utlandet. Det kommer på annen plass.

Det er en sur jobb regjeringen har. Den skal skape en avskrekking hos en motpart som ikke lar seg avskrekke for mer enn en kort periode av gangen. Jerusalem Post skriver på lederplass:

 

Just as Operation Cast Lead did not fundamentally change the reality on the ground in Gaza, the present military offensive – Operation Pillar of Defense – will not transform the Gaza Strip. Islamist extremists pursuing the reactionary goal of returning the Arab world to an imagined, pristine Islam that purportedly existed centuries ago is on the ascendancy not just in Gaza but across the region.

This message is particularly potent for Gaza’s 1.6 million (and growing) population – 44 percent of whom are aged 14 or under, according to the CIA World Factbook.

Young people tend to be particularly susceptible to the sort of unwavering black-and-white certainty proffered by fundamentalist Islam.

While Israel has not only the right but the moral obligation to defend the residents of the South, Operation Pillar of Defense – like Operation Cast Lead – will not change the fundamental dynamics in Gaza. We hope that, as was the case with Cast Lead, Pillar of Defense will restore our military deterrence, which – in the present geopolitical situation – is the only means of achieving quiet in the South.

 

http://www.jpost.com/Opinion/Editorials/Article.aspx?id=292103