Nytt

Den som fornøyd innkasserer en pen fortjeneste på salg av eiendom som har steget kraftig i verdi, tenker kanskje ikke så mye over at gevinsten kan ha sine ulemper også. For hva skjer når personer som ikke har utsikter til høy lønn, slik tilfellet er for lærere, sykepleiere og mange andre som gjør samfunnsnødvendig arbeid, ikke har råd til å bosette seg i pressområder?

Kanskje vil man måtte ta til takke med mindre kvalifiserte personer som allerede er etablert på stedet. Alternativet er at de nevnte yrkesutøverne som kommer utenfra, bor i kott eller pendler over lange avstander, hvilket er former for sosial deklassering som de beste kanskje ikke finner seg i. Konsekvensen kan bli at vedkommende som har tjent penger på eiendommen sin, må leve med at barna får dårligere undervisning i skolen eller foreldrene dårligere stell på sykehjem.

En erfaren og godt kvalifisert lærer i Stavanger forteller til NRK Rogaland at hun flytter fra byen fordi hun ikke har råd til å oppgradere til den boligstandarden hun ønsker seg.

– Jeg har lyst til å bo i noe annet enn en liten kjellerleilighet på Storhaug i lengden. Jeg er heldig og har kommet inn på boligmarkedet og har opparbeidet meg en viss egenkapital. Likevel strekker det ikke til når jeg ønsker meg en liten hageflekk og litt mer enn en leilighet med ett soverom, sier Sølvi Brekke.

En ung italiensk kvinne uten utsikter til en anstendig betalt jobb, spurte i sin tid Berlusconi om hva hun kunne gjøre for å etablere seg. Den daværende statsministeren gliste i kjent stil og svarte: «Skaff deg en rik ektemann!». Spørsmålet man uvegerlig stiller seg, er om det moderne sosialdemokratiet er i stand til å komme med bedre forslag.

 

Flere lærere blir boligflyktninger