Nytt

Statsadvokat Lasse Qvigstad sier til NRK at Oslo-politiet har mast om at Nygaard-attentatet må bli henlagt. Qvigstad mener saken er for viktig til det.

Det tjener Qvigstad til heder at han ser betydningen av saken og trekker konsekvensen av det. Han ser trolig konturene av en justisskandale.

– Jeg hadde ingen saksdokumenter, men politet tok opp med meg, under hånden, et ønske om å henlegge saken, eller legge den bort. De ønsket å få den ut av statistikken over uoppklarte saker, sier Qvigstad til NRK Brennpunkt.

– Men jeg mente at den var av så stor samfunnsmessig betydning at den ikke burde henlegges. Det kunne jo dukke opp nye opplysninger som burde følges selv om man ikke hadde konkrete etterforskningsskritt å følge, sier Qvigstad.

Da Oslo-politiet etter kort tid første gang ønsket å henlegge saken, ble Kripos koblet inn. De sto for den første gransking av etterforskningen.

Deres rapport finnes bare i fire eksemplarer. Ved fremleggelsen kom Kripos med en rekke forslag til oppfølginger.

Mannen som skrev rapporten står nå frem i NRK og forteller om hva han fant.

– Vi så forbindelser mellom ulike miljøer og ulike personer med forbindelser til Iran, Libanon og Pakistan, sier Arne Røed Simonsen til NRK Brennpunkt.

– Bindeleddet var en moske i Oslo der flere av de personene som politiet hadde etterforsket vanket.

Røed Simonsen trodde rapporten kom til å føre til gjenopptatt etterforskning, og så det ikke som unaturlig at han selv kunne bli bedt om å bistå. Men han hørte ikke noe.

– Hva politiet gjorde etter at rapporten ble lagt fram, kan jeg ikke si så mye om. Men det har ikke skjedd særlig mange etterforskningsskritt som jeg kjenner til, sier Røed Simonsen.

Dette var m.a.o. et politisk spor, et spor politiet konsekvent hadde unnlatt å følge opp siden attentatet. Politiet hadde gjort alt annet enn å etterforske attenatet som politisk terror. Overvåkingspolitiet ble heller ikke koblet inn.

Så kommer en rapport som påpeker konkrete indisier mot miljøer og personer i Oslo med tilknytning til Iran. Likevel skjer det ingenting.

Etterforskningsleder Leif A. Lier forsøkte i programmet å spille «dum». Han påsto at han den gang ikke visste om Sataniske vers, ei heller at Nygaard hadde utgitt boken.

– Oslopolitiet maste om å henlegge Nygaard-saken

les også:

Et tjueårsminne

Stryk