Nytt

Sosialistpartiets Francois Hollande vant 52 mot 48 % over Sarkozy. Men vil Hollande kunne realisere sitt program uten å grave Frankrike enda dypere ned i søla?

Hollande har lovet å slakke på nedskjæringene. Men hvor skal pengene til investeringer komme fra? Staten kan ikke låne mer, vil privat kapital investere når Hollande lover å øke skatten på de som tjener mer enn 1 mill. euro fra 41 til 75 %? Neppe.

Rent bortsett fra at Tyskland ikke vil gå med på at Frankrike ødelegger den finansielle pakken som euro-landene undertegnet i mars.

The euro crisis has left deep scars on the French economy. France’s trade deficit peaked at €70 billion last year, highlighting the continuous erosion of the country’s competitiveness vis-à-vis the stronger economy of its German neighbor. The jobless rate has climbed to a 13-year high of 10%, and Standard & Poor’s Ratings Services stripped France of its prized triple-A debt rating in January, citing concerns over Paris’s ability to manage a fast-growing debt pile, last logged at €1.7 billion.

Hollande må inndra noen av de velferdsgoder som sosialistene har gitt tidligere, først og fremst 35-timersuken.

Men vel så viktig som Hollandes seier var det faktum at 20 % av stemmene var blanke, dvs. rene proteststemmer. Det er usedvanlig mange, og man må anta at de fleste kom fra Marine Le Pens velgere.

Hollande Elected French President