Sakset/Fra hofta

Den Hirschsprungske samling i København er, ved siden av Glyptoteket, ett av de steder I København man absolutt bør besøke om man skulle være så heldig å befinne seg i Dronningens by.

Akkurat nå er det ekstra gode grunner til å besøke Hirschsprung. Den 20. november åpmet utstillingen KRØYER – i internationalt lys – og den vil vises fram til den 10. april neste år. De faste samlingene er mer eller mindre ryddet unna for å gi plass til denne presentasjonen, som omfatter både de verker som er i Hirschsprungs eie, og bilder utlånt fra andre samlinger i både inn- og utland.

Peder Severin Krøyer (1851-1909) var født i Stavanger, men flyttet tidlig til morens søster (gift Krøyer) i København. Allerede som 14-åring slapp han inn på kunstakademiet. I 1874 kom han i kontakt med Heinrich Hirschsprung, som ble Krøyers livslange venn og mesén.

I våre dager er det nok først og fremst maleriene fra Skagen, med de dype blåtonene, som man vanligvis forbinder med Krøyer. Men utstillingen på Hirschsprung favner videre, og viser oss en Krøyer som var klart innenfor en klassisk europeisk tradisjon, med en sterk påvirkning fra tysk og fransk samtidsmaleri.

Krøyers spesielle forhold til Skagen begynte i 1882, etter anbefalinger fra flere kunstnervenner. Flere fulgte etter, og begrepet Skagen-malerne ble en realitet.

Men det fantes også en Krøyer før Skagen. Han forsøkte seg – om enn med kun ett bilde – som historiemaler.
Hans Messalina – i dag i Göteborgs konstmuseum – fremstiller en av historiens mere beryktede kvinneskikkelser, Valeria Messalina (f. ca. 17/20 – henrettet 48 evt), keiser Claudius’ tredje hustru. De romerske historieskriver og andre forfattere karakteriserer henne som en ytterst løsaktig intrigemaker.

Krøyer gir ikke noen idealisert fremstilling, men fremstiller henne som en ytterst individualisert og kjødelig romersk dame, og det er nærliggende å anta at det er brukt en levende modell. Bildet er også meget spesielt i og med den dristige bruken av gull mot gull.

Så – vandringsmann/kvinne, går til København din vei, få med deg denne enestående utstilling – det kan gå lenge til man neste gang får en samlet presentasjon av Krøyers verk.

http://www.hirschsprung.dk/