Eksperter verden over har nå lagt bånd på seg for ikke å dramatisere konsekvensene av et utbrudd på kjempevulkanen Katla på Island. En lumsk vulkan som nå viser stadig flere tegn på utbrudd. En vulkansmell Europa vil ha store vanskeligheter med å takle økonomisk.

De mest optimistiske mener et eventuelt utbrudd på Katla vil ha et forløp på 20 til 28 dager, som tidligere. Andre mener et utbrudd vil bære i seg så store mengder svovelholdig aske at det kan lamme både flytrafikk og en rekke moderne, finstilte motordrevne kjøretøy. Med andre ord: Store deler av samfunnsmaskineriet kan bli lammet. Norge ligger utsatt til, da vinden med rimelig grad av sannsynlighet vil blåse i østlig retning fra Island i løpet av et utbrudd som strekker seg over flere uker. Katla er en kjempevulkan som ikke kan sammenlignes med fjordårets langt mer beskjedne vulkan, Eyjafjallajökull. Et annet problem er at Norge ikke har opparbeidet kriseplaner for å møte en slik utfordring. I den grad slike planer foreligger er ikke folk kjent med dem, og da er man like langt.

Johan Petter Nystuen,som er professor ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, sier til TV2.no at det har blitt observert jordskjelvaktivitet spesielt i den sørøstlige delen av Katla. Dette er i nøyaktig samme område hvor de tidligere gigantutbruddene har startet.

Fly og helikopter som har fløyet over Katla de siste dagene rapporterer tilbake om pågående is- og snøsmelting i tilknytning til krateret, samtidig som det er registrert en rekke mindre jordskjelv rundt monstervulkanen. Flom fra nedsmeltet is har nå allerede skapt trafikk-problemer på Island. Det var 8. juli at islendingene først begynte å registrere høyere aktivitet i den gigantiske Katla-vulkanen. Men foreløpig er islandske medier tilbakeholdne med å predikere et forestående utbrudd på Katla, noe som også kan tilskrives den svært utsatte økonomiske situasjonen i landet, hvor store kreditter fra utlandet er basert på at øya og landet fortsatt er i stand til å hente inntekter.

Også i det nordøstlige Japan har det i følge Washington Post søndag morgen vært ny jordskjelv-aktivitet med tsunami-varsler. Jordskjelvet som nå kom ble målt til 7.0 på Richters skala, det største etterskjelvet på mer enn tre måneder. Tsunami-varslet gikk ut i samme region som nå forsøker å rehabilitere seg etter jordskjelvtragedien i mars, og skaper ny nervøsitet i utsatte områder.

Av Roy Vega

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/flytrafikken-kan-bli-stengt-i-en-maaned-om-katla-vaakner-3536148.html
http://www.icenews.is/index.php/2011/07/09/katla-volcano-in-iceland-remains-dormant/
http://www.washingtonpost.com/world/2011/07/09/gIQAIZwH6H_story.html