Foreningen til fremme av frankofoni i Flandern hevder seg utsatt for et stille kulturelt folkemord. De har klaget til FNs menneskerettskommisjon i Geneve.

The Association for the Advancement of Francophonie in Flanders (FRPA) refers to «silent cultural genocide.»

De krever at regionale myndigheter i Flandern undertegner FNs konvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Sentralregjeringen gjorde det i 2001, men ikke Flandern.

Det bor omlag 300.000-400.000 fransktalende i Flandern. Partiene i Flandern benekter at de utgjør en distinkt minoritet. Men en rapport fra Europarådet i 2002 ga dem en slik status og konstaterte at det var vanskelig for dem å opprettholde sin kultur.

Dette er sekterisme på europeisk. Gamle kulturelle problemer som utspiller seg innenfor en ny flerkultur.

A report by the Council of Europe, made in 2002, acknowledged, however, the existence of this minority and its difficulties to sustain their culture of origin. Since then, several missions parliamentary investigation of the Council of Europe have been sent to Belgium.

The FRPA is now asking the UN to require Flanders to ratify the UN Framework Convention and sign a cultural agreement with the Wallonia-Brussels.

kilde: Le Monde