Dommer Richard Goldstones tilbaketog fra fordømmelsen av Israel er oppsiktsvekkdende i seg selv, og også for Norge. Utenriksminister Jonas Gahr Støre la Norge tett opp til rapporten som Goldstone nå har desavouert.

Hva vil Gahr Støre foreta seg?

Etter Israels invasjon av Gaza i 2008/9 fikk dommer Richard Goldstone i oppdrag av FNs menneskerettskommisjon å lede en gruppe som skulle undersøke anklagene mot Israel og Hamas om påståtte krigsforbrytelser.

Rapporten konkluderte med at det ble begått krigsforbrytelser, hovedsaklig av Israel. Landet ble bl.a. anklaget for å skyte på sivile med vilje. Kommisjonens leder trekker nå beskyldningene. – Hadde jeg skrevet rapport i dag med det jeg vet nå ville dette blitt en helt annen rapport skriver Goldstone i en artikkel i Washington Post som skaper bølger internasjonalt. I Norge derimot er saken så å si ikke omtalt.

På basis av rapporten fra 2009 ble det laget en resolusjon som ble behandlet i Menneskerettsrådet oktober 2009. Resolusjonen tok kun opp anklagene mot Israel og ingen anklager mot Hamas. Goldstone selv protesterte mot dette. Likevel ønsket ikke Norge den gang å ta stilling, men holdt seg avholdende i avstemningen mens land som USA, Italia, Nederland stemte mot.

Når selve rapporten var oppe i FNs generalforsamling var igjen Norge avholdende. Norge støttet en resolusjon for et år siden som bad om at partene fulgte opp rapporten og satte i verk egen etterforskning. Norges ambassadør til FN uttalte i 2009 at Goldstone-rapporten er «fyldig, veldokumentert og i hovedsak velfundert» (WIkipedia).

Richard Goldstones innrømmelser er ikke mindre enn oppsiktsvekkende. I artikkelen i Washington Post skriver han:

“We know a lot more today about what happened in the Gaza war of 2008-09 than we did when I chaired the fact-finding mission appointed by the U.N. Human Rights Council that produced what has come to be known as the Goldstone Report. If I had known then what I know now, the Goldstone Report would have been a different document”

FN bad både Hamas og Israel om å følge opp med egne undersøkelser av anklagene. Israel har gjort dette, Hamas ikke.

“Indeed, our main recommendation was for each party to investigate, transparently and in good faith, the incidents referred to in our report. McGowan Davis has found that Israel has done this to a significant degree; Hamas has done nothing.”

Goldstein sier nå at Hamas beskjøt sivile med vilje, Israel ikke. Rapporten får dermed en helt annen vending. Det er Hamas som nå står i tiltalebenken.

”Our report found evidence of potential war crimes and “possibly crimes against humanity” by both Israel and Hamas. That the crimes allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — its rockets were purposefully and indiscriminately aimed at civilian targets.

The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had no evidence on which to draw any other reasonable conclusion. While the investigations published by the Israeli military and recognized in the U.N. committee’s report have established the validity of some incidents that we investigated in cases involving individual soldiers, they also indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy.

“As I indicated from the very beginning, I would have welcomed Israel’s cooperation. The purpose of the Goldstone Report was never to prove a foregone conclusion against Israel. I insisted on changing the original mandate adopted by the Human Rights Council, which was skewed against Israel. I have always been clear that Israel, like any other sovereign nation, has the right and obligation to defend itself and its citizens against attacks from abroad and within. Something that has not been recognized often enough is the fact that our report marked the first time illegal acts of terrorism from Hamas were being investigated and condemned by the United Nations. I had hoped that our inquiry into all aspects of the Gaza conflict would begin a new era of evenhandedness at the U.N. Human Rights Council, whose history of bias against Israel cannot be doubted.”

Anklagene mot Israel var harde. Anklagene om krigsforbrytelser var del av demoniseringen av Israel. Hvordan vil landene som støttet rapporten nå gi Israel oppreisning, og hvordan vil de samme landene følge opp rapportens nå virkelige konklusjon: at Hamas den gang som nå bevisst beskyter sivile?

Les Goldstones innlegg her: www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html?fb_ref=NetworkNews

Norske utenriksministeren har sagt at Norge nå skal se på om en skal revurdere støtten som en gav til Goldstein-rapporten. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4054471,00.html

Goldstone-rapporten ligger her: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_Report.PDF

Les også