Den bestsellende egyptiske forfatteren Alaa Al-Aswany advarer i egyptisk presse mot det han kaller en «vicious counter-revolution». Han peker særlig på en allianse mellom de militære, Mubaraks gamle parti NDP, og Det muslimske brorskap som nå søker å sikre det gamle regimet sammen mot demokratiforkjemperne.
Hans analyse av Brorskapet strategi er kjølig og presis. Brorskapet er ikke del av revolusjonen, men kontrarevolusjonen.
Ikke minst er Al-Aswany kritisk til at valget kommer alt for raskt, lenge før nye politiske partier makter organisere seg.

Det virker som om det nye i situasjonen etter «revolusjonen» dermed blir at Brorskapet nå vil få en sterkere posisjon, stå for det demokratiske/folkelige alibi. I stedet for at Vesten hadde en Mubarak å forholde seg til får vi nå et mangehodet troll med demokratisk gloss som orienterer seg bort fra USA og kanskje også bort fra Camp David og i retning Iran og eller Tyrkia. Den demokratiske bevegelsen blir lett match for en slik allianse.

Det er MEMRI som har oversatt og her gir et sammendrag:

«In a March 23, 2011 article titled «Lest the Revolution Turn into a Wasted Opportunity», Al-Aswany wrote that Egypt’s modern history is «replete with lost opportunities for democratization» and called to make sure that the January 25 revolution does not suffer the same fate, in light of the «vicious counter-revolution» being waged by forces both from within and outside Egypt. He warned that domestic forces, including members of the former ruling NDP party, which remained entrenched across Egypt, were executing a plan to thwart the revolution by inciting chaos and terrorizing the Egyptians, by holding selective trials without placing former President Mubarak on trial, and by instating limited constitutional amendments that do not reflect the will of the people. On top of that, he wrote, the Muslim Brotherhood was polarizing the Egyptians on the basis of religion and undermining the national unity nurtured by the revolution.

Al-Aswany expressed concern that «proceeding with the transition process at such a rapid pace [was] against the interests of Egypt and the revolution» and called for a change in Egypt’s candidate-centered electoral system, which, he warned, would lead the NDP and the Muslim Brotherhood to win most of the seats in elections.»

«The principles of Islam seem to be suspended for the Brotherhood during election season as it’s prepared to do anything to gain power. The Brotherhood has accused its opponents of being foreign agents. It has distributed sugar and oil to some voters, terrorized others, and even went so far as labeling some of them apostates. The Brotherhood’s strong showing, even if it does not accurately represent their influence across Egypt, is serving the aims of the counter-revolution. On the one hand, the Brotherhood is polarizing Egyptians on the basis of religion. It is undermining the national unity that the revolution has nurtured. On the other hand, the Brotherhood demonstrates to sympathizers of the revolution in the West that Hosni Mubarak was indeed the final bulwark against extremists.

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/5176.htm

Les også