Nytt

Revolusjonen i Egypt ble igangsatt av sekulære krefter, men i dens kjølvann blir det stadig tydeligere at Det muslimske brorskapet, som i starten holdt en lav profil, for alvor har lyktes i å tre inn på scenen og fortrenge de opprinnelige opprørerne, skriver Michael Slackman i New York Times.

Ikke bare klarte de å få en hånd på rattet i grunnlovskomiteen, hvis forslag i tråd med brorskapets ønsker ble vedtatt i folkeavstemningen, men de har tilsynelatende også klart å komme til en slags forståelse med hæren, som ser brorskapet som en naturlig partner for oppnåelse av stabilitet i landet.

“We are all worried,” said Amr Koura, 55, a television producer, reflecting the opinions of the secular minority. “The young people have no control of the revolution anymore. It was evident in the last few weeks when you saw a lot of bearded people taking charge. The youth are gone.”

Den viktigste konsekvensen av folkeavstemningen om grunnlovsendringene, som i seg selv var lite radikale, var at valg av president og nasjonalforsamling vil finne sted om relativt kort tid, hvilket anses som en fordel for brorskapet. I tiden før folkeavstemningen forsøkte de imidlertid å gi et skremmebilde av hva et nei-resultat ville avstedkomme:

Before the vote, Essam el-Erian, a Brotherhood leader and spokesman, appeared on a popular television show, “The Reality,” arguing for the government’s position in favor of the proposal. With a record turnout, the vote was hailed as a success. But the “yes” campaign was based largely on a religious appeal: voters were warned that if they did not approve the amendments, Egypt would become a secular state.

“The problem is that our country will be without a religion,” read a flier distributed in Cairo by a group calling itself the Egyptian Revolution Society. “This means that the call to the prayer will not be heard anymore like in the case of Switzerland, women will be banned from wearing the hijab like in the case of France,” it said, referring to the Muslim head scarf. “And there will be laws that allow men to get married to men and women to get married to women like in the case of America.”

A banner hung by the Muslim Brotherhood in a square in Alexandria instructed voters that it was their “religious duty” to vote “yes” on the amendments.

New York Times: Islamist Group Is Rising Force in a New Egypt