Nytt

Det egyptiske regimet har bestemt seg for å blokkere Al Jazeera i landet. Davide Frattini spør sarkastisk om dette er en annen av de liberale reformene Mubarak lovte.

Om man ser rent militærfaglig og maktpolitisk på saken, kan det opplagt være taktisk lurt av presidenten å stanse Al Jazeeras sendinger. For den arabiske TV-kanalen har rapportert usedvanlig tidlig en rekke nyheter som nok har bidratt til å sette mer mot i demonstrantene. Kanskje oppfatter Mubarak det slik at kanalen har valgt side i striden, og at dette er hans eneste løsning, siden han selv ikke har et like potent propagandavåpen.

Beslutningen viser uansett at regimet ikke har tenkt å gi seg med det aller første. Men hva blir virkningen av den på demonstrantene?