Forsøket på å sprenge en juleforsamling i luften i Portland, Oregon, fredag, er en handling som ikke kommer til å bli glemt, selv om Mohamed Osman Mohamud, ikke lykkes. Han ble fremstilt for retten mandag, og varetektsfengslet til saken kommer opp februar.

Mohamud er eksemplet på en ung muslim som vokser opp, tilsynelatende integrert, men så tar en helt annen retning, i ung alder. Amerikanere spør seg selv: hva er det som skjer? hva er det som gjør at de vil sprenge en forsamling sivile i lufta?

Hvis aksjonen var blitt gjennomført ville den garantert fått enorme konsekvenser: både pga tidspunkt og sted – en juleseremoni, og fordi det er i tykkeste Oregon, en stat med få muslimer, hvor man minst av alt venter seg terror i Allahs navn.

Mohamud var student ved Oregon state University.

Det islamiske senteret i Corvallis har eksistert i mange år. Natt til søndag ble det kastet en brannbombe inn i kontorlokalet, det tok fyr og 80 prosent av rommet ble utbrent. Det var helt åpenbart en hevnakt, og viser potensialet for hevn. Hva som ville skjedd hvis Mohamud hadde lykkes kan man bare tenke seg.

Imamen ved senteret bedyrer at Mohamud var en perifer gjest, men tvilen består. Robert Spencer skriver:

Yet despite Mohamud’s avowedly Islamic motivations, the Imam Yosof Wanly of the Salman Al-Farisi Islamic Center in Corvallis, Oregon, followed a predictable and oft-repeated pattern when he downplayed Mohamud’s connection to the local Muslim community. Every jihadist who has ever lived for any time in the United States has been simultaneously a devout and informed Muslim by his own account, and by the account of the local mosque leaders, someone they seldom saw and who was at odds with the larger community when he did show up. It raises a large question that no journalist ever has the wit or courage to ask: if these jihad terrorists really had little or nothing to do with their local mosques, and if their understanding of Islam differs so sharply from that of the areaMuslims, where did they learn the version of Islam that impelled them to attempt mass-murder of infidels?

In the course of various media interviews, however, Wanly did end up revealing that he had more of a relationship with Mohamud than he would be likely to have with a peripheral member of his congregation whom he seldom saw. He said that he and Mohamud had “average teacher-student” discussions, and characterized Mohamud, a dropout from Oregon State University, as, according to the Associated Press, “a normal student who went to athletic events, drank the occasional beer and was into rap music and culture.” Even though this statement seems calculated to give the picture of anything but a devout, observant, serious Muslim, it also shows that Wanly knew Mohamud better than one might expect a busy imam in a major city to know a sometime college student who attended his mosque only occasionally.

III. Unsupported assertion that Islam forbids such attacks

Wanly said of Mohamud: “He seemed like he wants to do something to change something. That’s what he thinks in his own mind and he took that initiative.” But he declared: “In my humble opinion, there wasn’t anything that would prompt me to think he would plan this. It’s completely, clearly, textually denounced in the Islamic religion.” He offered no texts from the Qur’an or Hadith to back up that assertion, and continued: “He took that initiative without seeking any advice from anybody and he went overboard.”

Muslimene har mao et troverdighetsproblem. De løser ikke det ved å angripe aktoratet og FBI for å ha lurt Mohamud i en felle. Hans to forsvarere hevdet i retten mandag at FBI har lokket Mohamud. Det første møtet med ham finnes ikke på tape, det skal ha skjedd noe med det tekniske utstyret og dette brukte forsvarerne som argument for at tiltalen ikke er troverdig. Alle de andre møtene ble tatt opp.

Før selve aksjonen hadde Mohamud spilt inn i en video, i kjent martyrstil.

Mohamed Osman Mohamud’s own statements make it unmistakably clear that he was hoping to commit mass-murder in the name of Islam, in what he saw as an Islamic jihad attack. For a video he made explaining his motives, he dressed in a white robe with a red and white headdress, telling undercover agents whom he thought were his accomplices that he wanted to dress “Sheikh Osama style.” He began the video by repeating traditional Islamic prayers and invocations: “I take refuge in Allah from Satan the accursed; in the name of Allah, the merciful, the compassionate; all praise be to Allah, we praise him, we seek his assistance and forgiveness.”

He then warned Americans that “a dark day is coming your way,” for “as long as you threaten our security, your people will not remain safe.” He asked: “Did you think that you could invade a Muslim land, and we would not invade you,” and boasted that “Allah will have soldiers scattered everywhere across the world.” He challenged Muslims living in the United States: “What has stopped you from fighting in the cause of Allah?” And he predicted that “you will see the victory of Islam.”

Justisminister Eric Holder var sikker på at FBI ikke hadde overskredet sine fullmakter. Forsvarerne kritiserte også at FBI hadde frigitt et dossier på 36 sider om plottet som pressemateriale.

Dommeren satte en tentativ dato for rettssaken til 1. februar.

LA Times: Oregon terrorism suspect pleads not guilty

Frontpage Magazine: Even in Oregon