Hvis man vil lære seg å forakte dette livets fristelser og finne sjelefred midt under alle verdens stormer, finnes det utvilsomt intet bedre middel enn å tenke på sin egen elendighet og ofte meditere over døden, dog under den forutsetning at meditasjonen ikke er overfladisk, men trenger inn i marg og ben.

Francesco Petrarca