Poesi

Titanic
i det bunnløse

Lord Ismays suite
og emigranten på sitt halmleie

Titanics taushet
før det endelige svaret

Titanic Titanic
taushet i det bunnløse dypet

Arnold Eidslott Advarsel i kode (1987)

Les også

-
-
-
-