Stormen har vore her og sopa boset av dørhellone, natti er burte, vindhanen illskrik, folk undrar seg at husi stend. Havet kasta på seg, spydde nedsanda vrak på land, skogane er på flog i lag med skyene, eikene på Jæren la seg ende ned – utreishuga ungdomar, og kallar som var litt av sjømenn, siglde […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også