USA vil til bunns i Lockerbie-saken. Fire senatorer har skrevet et brev til den skotske justisansvarlige, Kenny MacAskill, og bedt om å få utlevert alle dokumenter vedrørende løslatelsen av libyeren Abdel Baset al-Megrahi – medisinske, diplomatiske, juridiske. Fredagen er årsdagen for løslatelsen av al-Megrahi.

Han ble løslatt fordi han angivelig hadde bare tre måneder igjen å leve. Tre måneder er minimumsgrensen for løslatelse etter skotsk lov.

I ettertid er det dukket opp mange spørsmål: al-Meghrai er fortsatt i live. Ingen av de fire legene som underesøkte al-Meghrai krysset av for at han hadde bare tre måneder igjen.

Saken er like ubehagelig for Downing Street. Senatorene har også sendt en forespørsel til David Cameron og bedt om å få se originalutgaven av et brev som Gordon Brown sendte til den skotske regjering i juli i fjor. I brevet spør skottene om det er riktig at Storbritannia har lovet USA at al-Meghrai skal bli sittende på livstid, dvs. minst 27 år. Brown benektet at det var avgitt noe slikt løfte, men nå vil ikke den britiske regjering gi fra seg brevet usensurert.

In a separate letter to U.K. Prime Minister David Cameron, the senators brought up a lingering transatlantic tension point—whether the U.K. had made and broken a promise to U.S. officials that Mr. Megrahi would serve out in Scotland the full sentence handed down in 2001, life with a minimum 27 years in prison.

The senators asked Mr. Cameron for an unredacted version of a July 16, 2009, letter that alleges Mr. MacAskill asked the U.K.’s foreign secretary whether the U.K. had made such an agreement with the U.S. The U.K. has said it made no such promise but has provided what the senators called a «heavily redacted» letter detailing the exchange.

Dette lukter trøbbel lang vei. Senatorene akter ikke å gi seg før de har fått svar på alle spørsmål.

Hvis den britiske og skotske regjering har ført USA bak lyset og sluppet al-Megrahi fri på falske premisser, kand et få alvorlige følger for forholdet.

A Year On, Bomber’s Release Spurs Calls