Kommentar

Oliver Stone har bedt om unnskyldning for annen gang for sine uttalelser om jøders makt i USA og hvordan de ødelegger USAs utenrikspolitikk og hindrer en åpen diskusjon om Holocaust. Anti-Defamation League sier seg fornøyd med beklagelsen.

«I do agree that it was wrong of me to say that Israel or the pro-Israel lobby is to blame for America’s flawed foreign policy,» Stone said in a statement released on Wednesday, adding that his comment was «not true and I apologize that my inappropriately glib remark has played into that negative stereotype.»

Stone added that he was «categorically opposed to anti-Semitism – and all other racist ideologies.»

I den første unnskyldningen tok Stone avstand fra uttalelsene om Holocaust og at jødene kontrollerer mediene og Hollywood.

Stone er kjent som en rabulist, men slike uttalelser som han kom med til Sunday Times, kan man ikke fremsette uten at det får konsekvenser. Stones rennomé vil neppe bli det samme.

ADL accepts Oliver Stone apology over Holocaust, U.S. Jews remark