Nytt

SVTs Dokument inifrån sender programmet: Slaget om muslimene. Det handler om at organisasjoner og moskeer utad fremstår som moderate, men har en helt annen agenda i virkeligheten. Folk som ble rekruttert forteller at det tok lang tid før de oppdaget at de var blitt skolert i politisk islam.

I dokumentären utpekas flera framträdande svenska organisationer som islamister. Evin Rubar granskar organisationerna som ofta får representera alla Sveriges muslimer. Vet politikerna vad de egentligen tycker om till exempel jämställdhet?

– När han beslutar så gör han det med förstånd, men kvinnan använder känslor, säger en av företrädarna som förklaring till att mannen ska ha sista ordet i hemmet.

I Slaget om muslimerna beskriver Muhammad hur han värvades till en islamistisk organisation som övertygade honom om att islam måste genomsyra varje del av livet. Muhammad var redan djupt troende, men han tillhörde en moské där islam handlade om andlighet.

Allt förändrades när han kontaktades av några unga karismatiska män som påstod han bara fått insikt om 50 procent av islam. Nu skulle han få möta det sanna islam.

– När han beslutar så gör han det med förstånd, men kvinnan använder känslor, säger en av företrädarna som förklaring till att mannen ska ha sista ordet i hemmet.

Muhammed hamnade i en organisation som betraktas som extrem och har stora svårigheter att nå fram med sitt budskap. Men det finns andra organisationer som lyckats betydligt bättre.

I dokumentären beskrivs de som tydligt islamistiska trots att de ofta framställs som representanter för alla Sveriges muslimer.

– Det handlar om representanter med väldigt bestämda åsikter, till exempel om vilka regler som ska gälla i umgänget mellan könen. En riktig muslim får inte dansa, inte lyssna på rockmusik och inte ha pojkvän och som kvinna måste man bära slöja.

– Det är dags att fråga sig hur många av oss invandrare från muslimska länder som de egentligen representerar, säger Dokument inifråns Evin Rubar.

Evin Rubar har tidigare visat hur muslimska friskolor hjälpte föräldrar att slippa följa skollagen och läroplanen. Hon har även gjort den omdebatterade filmen Könskriget.

Sändningstider: Slaget om muslimerna
SVT2 Söndag 6 dec 2009 kl 20.00
SVT1 Måndag 7 dec 2009 kl 03.10
SVT2 Torsdag 10 dec 2009 kl 14.55
SVT2 Lördag 12 dec 2009 kl 09.20
SVT24 Lördag 12 dec 2009 kl 21.30

Sveriges Television: Slaget om muslimerna

Via Snaphanen