Feature

Liberale har hatt det kulturelle hegemoniet i mange år, både i USA og Europa. Påvirkningen er vanskelig å skille fra mainstream-kulturen. Den er mainstream-kulturen. Men som alt som overtas og opptas: det blir som lufta en puster, man merker det ikke og føler ingen lojalitet. Man tar det for gitt.

Barack Obama greide det kunststykke å fornye denne kulturen, og er beviset på at USA er et vellykket flerkulturelt samfunn. Men han har ennå ikke vist om han har guts, om han er handlekraftig og kan bestemme seg på tvers av hva rådgiverne sier. Det kan være at Obama må bli langt tydeligere og skarpere enn han var i Kairo hvis han skal bevare tilliten.

Sarah Palin og Michelle Bachmann representerer Middle Americas opprør mot det sofistikerte liberale Amerika, det som gennom massemediene tvangsforer amerikanerne med oppfordringer til umoral og rakker ned på nasjonen. USA har befunnet seg i krig siden 2001, det er et faktum man ikke må glemme.

Obama er smart, men er han for smart? En stor president forstår å trosse popularitetskurven og gjør det han må gjøre. Hans eget parti synes stadig mer krigstrett.

I et så mediedominert samfunn som USA kan en artikulert høyrepopulisme få gjennomslag selv om den ikke vinner valg. Ved nye Fort Hood-korsveier kan trusselen om å bli anklaget for u-patriotisme minne Obama om nedsiden ved å relativisere og unnskylde. Han har ikke råd til å bli oppfattet som vankelmodig og vinglete.

Både Bachmann og Palin står for family values, og har en bakgrunn de kan slå politisk mynt på: Bachmann har fem barn og har vært fostermor for 23!! Det er ikke lett for en mann å konkurrere.

That is certainly much of Bachmann’s appeal. She was born in Iowa and then moved to Minnesota. When her parents divorced, her mother was left to fend for herself. Bachmann has known what it means to scrimp and save to get by. But she made a success of herself. She and her husband now run a small business in mental health and she is the mother of five children. She has also given foster care to a staggering 23 kids.