Nytt

Sverige blir skarpt kritisert av FN-sambandet og flere andre organisasjoner for ikke å rette seg etter flere FN-konvensjoner om menneskerettigheter. Til våren må den svenske regjeringen forklare seg for FNs Menneskerettighetsråd, der blant annet Saudi-Arabia, Kina, Pakistan og Cuba har sete:

Svenskene må blant annet tåle kritikk for at omfanget av såkalte hatforbrytelser mot mindretallsgrupper [samt seksuell vold og vold mot kvinner. Red. anm] øker. Av 155 angrep mot ofre fra etniske mindretall i 2007, endte bare fem i retten, skrev svenske aviser mandag.

Organisasjonene påpeker også at rasistisk propaganda spres på internett og i svenske skoler. Sverige bør innføre forbud mot rasistiske organisasjoner, blir det krevd i en rapport som mandag skulle overleveres til FN i Genève.

– Det fins en forestilling om at Sverige ligger langt framme innen menneskerettigheter, og det stemmer på visse områder. Men om man skraper i overflaten, ser det annerledes ut, sier det svenske FN-sambandets talsmann Pekka Johansson til avisen Svenska Dagbladet.

I mai neste år vil Sverige for første gang bli innkalt til FNs menneskerettighetsråd i Genève. Rådet kontrollerer hvordan FNs medlemsland lever opp til sine forpliktelser i henhold til konvensjonen om menneskerettigheter, og til våren er det svenskenes tur.

I rapporten fra det svenske FN-sambandet- som utgjør grunnlaget for Menneskerettighetsrådets granskning av hvordan Sverige etterlever menneskerettighetene – heter det blant annet at «Sverige bør strebe etter å gå foran med et godt eksempel og anvende alle tilgjengelige midler for å takle diskriminering innenfor landets grenser».

Svenska Dagbladet: Sverige får kritik för ojämlikhet

Aftenposten: FN med krass kritikk mot Sverige