Nytt

Berlingske har en leder som minner leserne på at den debatt man til tider har hatt, om hvorvidt ytringsfrihet eller hensyn til religiøse følelser skal veie tyngst, har hatt anstrøk av noe uvirkelig: Terrorsaken fra Chicago og Pakistan viser at terrortrusselen er reell og den forsvinner ikke selv om man stikker hodet i sanden.

Der har været tidspunkter siden offentliggørelsen af Muhammed-tegningerne i Morgenavisen Jyllands-Posten for fire år siden, hvor Muhammed-krisen nærmest har antaget karakter af en intern dansk diskussion om, hvad sagen i virkeligheden handlede om – ytringsfrihed eller respekt for religiøse minoriteter. Denne frugtesløse debat må efter meddelelsen om konkrete terrorplaner mod Danmark og særligt Jyllands-Postens kontorer og medarbejdere nu endeligt afløses af en erkendelse af de brutale realiteter: Danmark er mål for terror, og alle i det danske samfund må uanset politiske holdninger stå sammen i kampen mod den trussel mod det frie samfund, disse planer udgør.

Leder i Berlingske Tidende: Terrorplan angår os alle
Terrorsagen mod JP og andre danske mål viser, at truslen mod Danmark er reel og at vi er nødt til at indrette os derefter.