Feature

Parallellitet: Samme dag som Biljana Plavsic løslates fra Kronborgfengslet i Sverige og drar hjem til leiligheten i Beograd, stilles Radovan Karadzic for retten i Haag, dvs. han nekter trolig å stille, og retten må oppnevne en forsvarer.

Plavsic var president for Republika Srpska, dette fantasifoster av en serbisk stat som krevde så mange liv og har vist seg å ha så liten levedyktighet. Staten var nemlig bygget på en lapskaus av raseteorier, supremasisme, og den verste sjåvinisme og religiøst-nasjonalistisk svermeri.

Det var første gang siden annen verdenskrig at slik rastisk-biologiske narsissisme ble opphøyet til ideologi og forsøkt realisert, som Allan Little sa på BBC igår. Han så realiseringen av ideene på nært hold.

Biljana Plavsic var biolog og dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i Sarajevo. Hun var ikke den eneste akademiker i ledelsen.

Slobodan Milosevic var leder og beskytter, offisielt sosialist. Men det den serbiske bevegelsen grep tilbake til var chetnik-bevegelsen til Draza Mihailovic, som var anti-kommunistisk, høyreorientert, og faktisk samarbeidet med tyskerne mot Titos partisaner.

Although it was her conception of the biological supremacy of the Serb race and nation which led Biljana Plavsic to encourage ethnic cleansing and on that basis commit mass crimes in Bosnia-Herzegovina, it is equally significant to indicate the national and political model that inspired her in this respect. From the very beginning of the war Plavsic was already invoking Dragoljub-Draza Mihailovic, leader during World War II of the Serb(ian) nationalists better known as Chetniks and a proven collaborator of the German occupiers. «He fought for the unification of all Serbs within a single Serb state, the borders of which were to run from Djevdjelija [on the Macedonian- Greek border] to Karlobag [two thirds of the way up the Croatian coast]… Uncle Draza intended to cleanse the future united Serb lands of all enemies of Serbdom and Orthodoxy, as well as of anti-national elements.» (Srbija, 3 September 1992)

Enormitet

Når først ballen begynte å rulle var det ingen ende på hva man kunne rettferdiggjøre. Man hadde noen ekstreme ideer, og man skjerpet dem underveis. Thorvald Stoltenbeg uttrykte samme tankegods når han sa at «de er jo serbere alle sammen», dvs også muslimene.

The ‘natural phenomenon’ of ethnic cleansing, which Biljana Plavsic has so openly and unhesitatingly advocated throughout the war and to this day, is rooted in her conception of the Muslims as a ‘genetically deformed’ element. «That’s true [i.e. her imagination that the Bosnian Muslims were originally Serbs]. «But it was genetically deformed material that embraced Islam. And now, of course, with each successive generation this gene simply becomes concentrated. It gets worse and worse, it simply expresses itself and dictates their style of thinking and behaving, which is rooted in their genes…» (Svet, Novi Sad, 6 September 1993). This supposedly respected biologist, with her enviable reputation as a university professor and expert, has been tireless in propagating these ‘scientific discoveries’ of hers. As a concrete example of her thesis about Bosniaks Muslims being ‘genetically deformed material’, she has used Ejup Ganic: «I have never met a more deformed person than him in political circles, which abound with such deformed people.» (On, Belgrade, 12 November 1996).

BILJANA PLAVSIC: Geneticist in the Service of a Great Crime
By Prof. Slobodan Inic, University of Belgrade