Interlude

Den estiske dirigentlegenden Neeme Järvi, som emigrerte til USA i 1980, har overtatt ledelsen av Det estiske nasjonale symfoniorkester. Denne stillingen hadde han også i tidsrommet 1963-79. Etter kommunismens fall og Estlands frigjøring har han som lærer og fundraiser bidratt til å utvikle estisk kulturliv, og ivrer for å gjøre estisk musikk internasjonalt kjent – Eduard Tubin ville antakelig vært helt ukjent utenfor hjemlandets grenser uten Järvis innsats.

Her hører vi ham dirigere Rimskij-Korsakovs andre symfoni. Orkestret er Gøteborg-symfonikerne, som ble omdannet til et ensemble i verdensklasse under Järvis tid som musikksjef.

Andre del

Tredje del

Fjerde del