Sakset/Fra hofta

Det er harde fronter. Hvor går frontene? Document ønsker ikke å bli tatt til inntekt for syn vi ikke deler. Når vi gir spalteplass til stemmer som Fjordman, er det ut fra en sans for fair play. Men det betyr ikke at vi går god for argumentene.

Red. synes å merke en dikotomi, en oss mot dem-holdning, en hardhet og en forenkling som er som et speilbilde av Marte Michelet. Spørsmålet er: Er de så motstandere eller er de på samme parti? Resultatet av deres arbeid er etter min mening konfrontasjon og det som verre er.

Det ønsker ikke Document å bidra til. Vårt arbeid er motivert av et ønske om nyanser og selvkritikk, innsikt. Det er det vi arbeider for. Når noen mener å arbeide for friheten med ufrie metoder, mener vi det er selvmotsigende og kan ikke føre frem.

Konkret betyr dette at redaksjonen slipper til ulike stemmer, men når de har fått ytre seg og sagt sine ting, kan det være vi setter strek for innlegg som gjentar seg selv.

(Denne art. vil bli utdypet)

Kommentarer er stengt.