Nytt

Leder for Den arabiske liga, Amr Mussa, har skrevet brev til utenriksminister Carl Bildt og bedt Sverige stemme for en resolusjon som krever at Israel åpner sine atomanlegg for internasjonal inspeksjon.

Resolusjonen skal legges frem på generalforsamlingen i Det internasjonale atomenergibyrået som åpner 14. september. Et hundretall land deltar. Den samme resolusjonen ble lagt frem ifjor, og da stemte Sverige mot. Denne gang er Sverige formannsland i EU og må finne frem til konsensus innen EU.

Det er et nytt avsnitt i resolusjonen: en henvisning til ønsket om en verden fri for atomvåpen. Det er en klar henvisning til Barack Obamas uttrykte ønske. Akkurat dette utspillet har møtt en del undren, blant annet fra Anne Applebaum i Washington Post.

At Den arabisk liga appellerer til EU om å presse Israel er noe å legge merke til. Med en økende muslimsk befolkning kan det tenkes at vestlige regjeringer vil ta hensyn til hva de mener. Det syntes allerede å være tilfelle under den siste Gaza-krigen.

Samholdet med Israel vil derfor bli satt på prøve som aldri før.

Arabs ask for EU support on Israel nuke resolution