Nytt

I går avviste israelsk høyesterett den sentrale valgkomiteens forslag om å forby de arabiske partiene Balad og Forent Arabisk Liste-Ta’al å stille opp i neste valg. Forslaget om forbud ble begrunnet med at disse to partiene ønsker å oppløse staten Israel. Det finnes slike partier i de fleste land, og det debatteres stadig hvordan et demokrati skal hanskes med sine fiender.

Av de to partiene har Balad, grunnlagt i 1995, fått mest oppmerksomhet. Partiet definerer seg som demokratisk og støtter offisielt en tostatsløsning i forholdet mellom Israel og palestinerne, men daværende partileder Azmi Bisharas sterke støtte til Hizbollah under Libanon-krigen sommeren 2006 har trukket det demokratiske sinnelaget i tvil. Balad har 3 seter i det nåværende Knesset.

Forent Arabisk Liste ble dannet i 1996, og inngikk valgsamarbeid med Ta’al (opprettet av Ahmad Tibi etter at han forlot Balad i 1999) i 2006. Politikken som forfektes er tostatsløsning, og listen er mer populær blant religiøse israelske arabere enn det mer intellektuelt pregede Balad er. Denne felleslisten har 4 seter i det nåværende Knesset.